Hela personalen
– på en faktura

Vi tar hand om era försäkringsfakturor, ni får en samlad kundfaktura från oss.

Ni betalar ett belopp till oss, vi fördelar betalningen till era försäkringsgivare.

Enklare bokföring

Varje månad får ni ett bokföringsunderlag
som ni kan importera till ert bokföringsprogram.

Vi förenklar och effektiviserar ditt företags
pensions- och försäkringsadministration

Insclear samarbetar med tre av branschens ledande förmedlarbolag. Tillsammans erbjuder vi
premiecentralen för upphandlad affär samt vår samfaktureringstjänst som möjliggör bättre kontroll och
minskad administration kring kundföretagets pension- och försäkringshantering.

SAMFAKTURERING

Samfakturering

Kundfaktura

Innehåller kundföretagets samlade försäkringsfakturor

Fakturaspecifikation

Specifikation kundfaktura

Innehåller alla individer, premier och perioder som finns fakturerade i kundfakturan

Bokföringsunderlag

Bokföringsrapporter

Innehåller bokföringsunderlag, översikt över månadens kostnader samt eventuella kontrollrapporter

Årsrapport

Årsrapporter

Sammanställning på årsbasis som summerar uppgifter för löneskatt, pensionskostnad och avdragsrätt

Onlinetjänst

Onlinetjänst

Webbaserad tjänst där kundföretaget kan se information om sitt engagemang i Insclear

PREMIECENTRAL

Samfakturering

Kundfaktura

En samlad faktura för alla premiecentralsförsäkringar

Fakturaspecifikation

Specifikation kundfaktura

Innehåller alla individer, premier och perioder som finns fakturerade i kundfakturan

Årsrapport

Årsrapporter

Sammanställning på årsbasis med uppgift om pensionskostnad

Så blir du kund

En förutsättning för att bli kund idag är att informationsinsamlingen sker via ett förmedlarbolag. Vi samarbetar med tre av branschens ledande försäkringsförmedlare.

Så behandlar Insclear Personuppgifter

Insclear behandlar Personuppgifter i utförandet av de tjänster som vi avtalat med våra uppdragsgivare. Dock är vi inte Personuppgiftsansvariga, då vi uteslutande behandlar Personuppgifter enligt instruktion från våra uppdragsgivare, för vilka vi är Personuppgiftsbiträde.

Vilka personuppgifter vi hanterar, varför och hur vi behandlar dem är tydligt definierat och reglerat i de avtal som vi har med våra uppdragsgivare, då särskilt i Personuppgiftsbiträdesavtalen. Vi behandlar inga Personuppgifter på annat sätt eller i annat sammanhang än dem som är avtalade.

Då Insclear inte är Personuppgiftsansvarig så får vi inte heller besvara frågor om Personuppgifter som kommer från någon annan än våra uppdragsgivare; Hjerta, Max Mathiessen och Söderberg & Partners. Direkta förfrågningar från registrerad person hänvisar vi till respektive personuppgiftsansvarig d.v.s. våra uppdragsgivare.

Insclear arbetar kontinuerligt med säkerhet och kvalitet. Vi möter alla lagliga krav enligt Dataskyddsförordningen, vi stödjer våra uppdragsgivare fullt ut när det gäller deras åtaganden som Personuppgiftsansvariga och vi uppfyller de villkor som våra uppdragsgivare själva uppfyller beträffande säkerhet och kvalitet.

Kontakt dataskyddsombud: dso@insclear.se
Hjerta

Läs mer om Hjerta eller hitta en förmedlare på deras hemsida

Max Matthiessen

Det är enkelt att bli kund

Skicka ett mail så blir du kontaktad av en rådgivare. Beskriv gärna dina önskemål, behov och eventuella frågor.
Uppgiften om person- eller organisationsnummer används för att kontrollera om du redan finns i kundregistret.

I mailet ange:
SKICKA EPOST

Läs mer

All information du behöver hittar du på deras hemsida
Söderberg & Partners

Kontakta Söderberg & Partners

För att kontakta Söderberg & Partners klicka här.

Läs mer

All information du behöver om Söderberg & Partners hittar du på deras hemsida